fbpx

40 POMYSŁÓW NA ZABAWY Z KARTAMI OBRAZKOWYMI

utworzone przez | Paź 6, 2020 | 0 komentarzy

Karty obrazkowe (flashcards ) to najbardziej popularne i najłatwiej dostępne pomoce wizualne, które mogą być  wykorzystane na lekcji języka obcego. Większość dostępnych dziś na rynku podręczników zawiera zestaw kart obrazkowych, ilustrujący wprowadzany zakres słownictwa.

Lista zalet kart obrazkowych jest bardzo długa. Przede wszystkim są one lekkie i nie zajmują dużo miejsca, więc z łatwością zabierzemy je na każdą lekcję. Karty obrazkowe mają zastosowanie na każdym etapie lekcji. Z powodzeniem wykorzystamy je przy wprowadzaniu nowego słownictwa, w ćwiczeniach utrwalających, oraz w grach i zabawach.

01. Dopasuj

Najpopularniejsze ćwiczenie z wykorzystaniem kart obrazkowych to dopasowywanie. Na tablicy wieszamy obrazki, następnie chętnie dziecko podchodzi do nauczyciela i spośród kart wyrazowych losuje jedną. Uczeń musi odczytać słowo i powiesić je pod odpowiednim obrazkiem.

02. Było, a nie ma 

czynności rutynowe angielskiPokazujemy dzieciom karty i prosimy o nazwanie rzeczy znajdujących się na obrazkach. Rozkładamy karty na podłodze i prosimy dzieci o zamknięcie oczu, w tym czasie zabieramy jedną/ kilka kart lub odwracamy je obrazkiem do dołu. Dzieci otwierają oczy i mówią, czego brakuje. Możemy wyznaczać poszczególne osoby i prosić je o zakrywanie kart, a potem o wyznaczanie osoby, która ma odgadnąć, czego brakuje.

03. Coś jest inaczej

Początek, jak w zabawie nr 1, pokazujemy i nazywamy karty, układamy je na podłodze. Dzieci ponownie zamykają oczy, tym razem jednak nie chowamy kart, a zamieniamy je miejscami. Zadaniem dzieci jest przywrócenie stanu początkowego.

04. Co nie pasuje

Tym razem oprócz kart obrazkowych potrzebujemy też kart wyrazowych. Pokazujemy uczniom po jednej karcie obrazkowej i prosimy o nazwanie rzeczy znajdującej się na obrazku. Układamy wszystkie flashcards na podłodze. Następnie prosimy dzieci o odczytanie słów z kart wyrazowych i położenie odpowiednich słów pod odpowiednimi obrazkami. Kiedy wszystkie obrazki mają już swój odpowiednik wyrazowy, dzieci zamykają oczy, a my (lub wybrany uczeń zamieniamy podpisy. Pozostali uczniowie otwierają oczy i jedna wybrana osoba lub para stara się od nowa ułożyć wyrazy w odpowiednim miejscu.

05. Migające słowa

Nauczyciel staje naprzeciwko uczniów i pokazuje w bardzo szybkim tempie obrazki. Zadaniem uczniów jest maksymalne skupienie na karcie i próba dostrzeżenia, co znajduje się na obrazku.

06. Przez dziurkę od klucza

Celem wszelkich icebreakers jest zapamiętanie imion uczniów, dowiedzenie się o nich czegoś więcej i rozpoczęcie wspólnej pracy od wesołej i luźnej aktywności. Czasem będziesz w stanie przeprowadzić te zabawy w całości w języku angielskim, a czasem będzie się wkradał polski. Ważne, by zacząć budować dobre relacje, które będą procentować w przyszłości. Aktywność typu icebreaker niech trwa nie dłużej niż 15 minut.

07. Powolutku 

Przygotowujemy kartkę grubego papieru wielkości naszych kart obrazkowych i zakrywamy nią flashcard. Powoli zsuwamy kartkę i odsłaniamy fragmenty obrazka. Zadaniem uczniów jest, jak najszybsze odgadnięcie, co znajduje się na obrazku

08. Klaśnij lub zrób obrót

Pokazujemy uczniom kartę i wypowiadamy słowo. Jeśli powiedziany przez nas wyraz zgadza się z tym, co znajduje się na obrazku uczniowie klaszczą,
jeśli się nie zgadza, to robią obrót (lub wykonują jakąś inną czynność, na jaką się z nimi umówimy).

09. Tak, czy nie

Na podłodze rozkładamy sznurek i po jednej jego części umieszczamy napis tak, a po drugiej nie. Pokazujemy uczniom kartę i wypowiadamy słowo, jeśli wyraz i obrazek są takie same, uczniowie stają po stronie tak, jeśli nauczyciel popełni błąd, przeskakują na stronę nie.

10. Zapamiętaj i wyrapuj

Układamy karty (około 6-8) w rządku i nazywamy obrazki. Rytmicznie kilka razy powtarzamy słowa i wskazujemy po kolei na obrazki. Po kilku powtórzeniach zabieramy pierwszą kartę, ale dalej rytmicznie wymieniamy wszystkie słowa. Postępujemy tak, aż do zniknięcia wszystkich kart.

11. Czytanie z ruchu warg

Siedzimy z uczniami w kręgu, karty obrazkowe rozłożone są na podłodze. Bezgłośnie wypowiadamy słowa, a uczniowie odgadują je z ruchu naszych warg i wskazują na odpowiednią kartę

12. Znajdź swój obrazek

Przygotowujemy karty, na których zapisujemy słówka, których dzieci się ucz lub obrazki, które te słówka prezentują (jeśli dzieci nie potrafią czytać). Dzieci obok każdego słowa/obrazka zapisują sobie wybraną cyferkę, np. od 1 do 10. Karty obrazkowe rozwieszamy w różnych miejscach w Sali, nauczyciel wypowiada cyfrę, dzieci sprawdzają na swojej kartce, co oznaczyły daną cyfrą i podchodzą do odpowiedniej flashcard. Nauczyciel zadaje pytania kilku osobom, o jaki to obrazek „ukryli” pod daną cyferką. Dzieci odpowiadają, a potem pada kolejna cyfra.

13. Zbuduj wieżę

Do tej zabawy oprócz kart będziemy potrzebować dużych, plastikowych kubków. Na początku powtarzamy słownictwo z kart obrazkowych. Następnie stawiamy na podłodze kubek, uczeń ze stosiku losuje jedną kartę i jeśli potrafi nazwać, co jest na obrazku, kładzie kartę na kubku. Na karcie ponownie stawiamy kubek i kolejny uczeń nazywa słowo, kładzie kartę, stawia kubek, itd. W ten sposób budujemy wieżę. W tej zabawie dzieci są bardzo skupione, ciche i ostrożne, robią wszystko, by zbudować, jak najwyższą wieżę. Największą radością jest możliwość zmierzenia, kto jest wyższy, uczeń, czy wieża. Na koniec możemy pozwolić uczniom zdmuchnąć wieżę.

14. Zabawa w chowanego

Karty obrazkowe z przerabianym słownictwem wieszamy na tablicy, prosimy jedno dziecko o zamknięcie oczu, a drugie o wybranie jednej karty i schowanie jej gdzieś w sali. Dziecko otwiera oczy, odgaduje, co zniknęło i rozpoczyna poszukiwania. Zadaniem pozostałych uczniów jest naprowadzenie
szukającego na miejsce schowania karty, w tym celu dzieci wypowiadają ukryte słowo- cicho kiedy szukający jest daleko od karty i coraz głośniej, kiedy się do niej zbliża.

15. Rzut do celu

Potrzebujemy miękkiej piłki i kart obrazkowych lub wyrazowych. Karty wieszamy w Sali lub rozkładamy na podłodze. Zadaniem dziecka będzie trafienie piłką w kartę. Możemy bawić się na różne sposoby i utrwalać różne rzeczy. Młodsze dzieci mogą rzucać w odpowiedni obrazek po usłyszeniu słowa lub zdania z danym słowem. Starsi uczniowie mogą rzucać w drugą formę czasownika. Mogą usłyszeć zdanie/pytanie i trafić w reakcję na to zdanie.

16. Kto pierwszy

Rozkładamy na podłodze sznurki, które będą nam wyznaczały ilość kroków do pokonania. Uczniowie stoją w linii przed pierwszym sznurkiem. Nauczyciel stoi/siedzi przy linii ostatniej i pokazuje uczniom obrazki do nazwania. Jeśli uczeń dobrze odpowie na pytanie, robi krok do przodu.
Wygrywają uczniowie, którzy jako pierwsi dotrą do nauczyciela.

17. Interaktywne karty obrazkowe

Najlepiej sprawdzają się przy temacie o emocjach. Przygotowujemy karty, w których wycinamy otwór w kształcie głowy. Laminujemy, żeby były trwalsze. Zadaniem uczniów będzie przykładanie twarzy i demonstrowanie wybranej przez siebie emocji, pozostałe dzieci będą odgadywać, co to za emocja

18. Kółko i krzyżyk

Na tablicy ryzujemy planszę do gry w kółko i krzyżyk. Pola oznaczamy poznanymi liczbami i przyczepiamy flashcards obrazkiem do dołu. Dzielimy dzieci na dwie drużyny. Zadaniem drużyn jest wybranie pola (powtarzamy liczby) i nazwanie obrazka lub powiedzenie zdania. Jeśli odpowiedź jest dobra, rysujemy w danym polu kółko lub krzyżyk. Jeżeli drużyna udzieli złej odpowiedzi, nie może narysować swojego znaczka, a pytanie przechodzi na drużynę przeciwną. Wygrywa drużyna, która pierwsza postawi trzy kółka lub krzyżyki w jednej linii.

19. Pokaż słowa

Ochotnik siada na krześle tyłem do tablicy. Nauczyciel za jego plecami pokazuje uczniom w Sali karty obrazkowe. Zadaniem tych uczniów jest pokazywanie (wszyscy jednocześnie) danych słów, tak aby uczeń siedzący na krześle odgadł o jakie słowa chodzi.

20. Zagraj w kręgle

Potrzebne nam będą kręgle i piłki. Kręgle ustawiamy na kartach obrazkowych, dzieci po kolei próbują je zbić, żeby dostać punkt, trzeba nazwać obrazek spod przewróconego kręgla. Dodatkowo możemy przykleić pod kręglami punkty, które będzie można zdobyć za prawidłową odpowiedź.

21. Idziemy na ryby

Do kart obrazkowych doczepiamy spinacze biurowe. Musimy też przygotować wędkę. Można ją kupić w sklepie z zabawkami lub do patyczka doczepić sznurek i na końcu dokleić magnes. Zadaniem ucznia będzie wyłowienie obrazka, o który poprosi nauczyciel, wypowiadając słowo w języku obcym. W innej kolejnej rundzie możemy ułożyć karty obrazkami do dołu, uczeń losuje wędką kartę i nazywa wyłowiony obrazek.

22. Packowe odpowiedzi

Na podłodze rozkładamy karty obrazkowe, uczniowie siedzą wokół nich w kręgu. Wręczamy kilku osobom packi na muchy, pozostałe dzieci (bez pacek) po koli wymieniają słowa, a zadaniem uczniów jest, jak najszybsze pacnięcie odpowiedniego słowa. Następuje zmiana ról.

23. Po drugiej stronie rzeki

Do wykonania ćwiczenia oprócz kart obrazkowych potrzebujemy niebieskich worków na śmieci. Worki na śmieci będą symbolizować rzekę, a karty obrazkowe kamienie, po których dzieci będą skakać, by przedostać się na drugą stronę rzeki. Możemy podzielić uczniów na grupy i zrobić z tego zawody, która drużyna będzie pierwsza na drugim brzegu. Oczywiście, żeby przeskakiwać z kamienia na kamień, trzeba nazwać to, co jest na obrazku.

24. Zagraj w butelkę

Rozkładamy karty obrazkowe na podłodze w kręgu, w środku umieszczamy plastikową butelkę. Zadaniem dzieci będzie kręcenie butelką i nazywanie wylosowanego obrazka.

25. Pokonaj nauczyciela

W tej zabawie nauczyciel stoi naprzeciwko uczniów i trzyma przed sobą karty obrazkowe, nie może widzieć, co one przedstawiają (można na początku poprosić uczniów o przemieszanie kart). Zadaniem nauczyciela będzie zgadywanie, co przedstawiają karty, jeśli mu się to uda zdobywa punkt, jeśli nie to punkt zdobywają uczniowie. Nauczyciel odgaduje, zadając pytania „czy o jest…?”, dzieci odpowiadają tak/nie i ewentualnie mówią prawidłowe słowo, jeśli nauczycielowi nie uda się zgadnąć.

26. Zgaduj zgadula

Karty obrazkowe z danego działu przyczepiamy do tablicy. Nauczyciel opowiada o danym obrazku, znanymi dzieciom, prostymi słowami, ale nie wypowiada jego nazwy, np. „jest żółty i lubią go myszy”, dzieci odgadują o jakie słowo chodzi.

27. Głuchy telefon

Dzielimy uczniów na dwie drużyny. Dzieci siadają w dwóch rządkach jedno za drugim. Dwójce dzieci, które w swoim rzędzie są ostatnie, mówimy na ucho słowo. Dzieci przekazują je do ucha kolejnej osoby, a tamta do jeszcze następnej, itd. Dziecko siedzące jako pierwsze musi chwycić kartę obrazkową z danym słowem. Wygrywa rząd, który jako pierwszy przekaże sobie słowo. Dzieci zmieniają się miejscami i zaczynamy zabawę po raz kolejny.

28. Wejściówka/Wyjściówka

Zabawa na początek lub na koniec lekcji. Prosimy dzieci, by ustawiły się w rządku przed drzwiami, żeby wyjść z klasy na przerwę lub wejść na lekcję trzeba poprawnie nazwać obrazek.

29. Podaj mi

Siedzimy z dziećmi w kręgu, karty rozłożone w środku, prosimy dzieci o podawanie różnych kart. To ćwiczenie możemy wykorzystać pod koniec zajęć, kiedy sprzątamy karty.

30. Muzyka, stop!

Dzieci siedzą w kręgu na podłodze i podają sobie karty obrazkowe, w tym czasie słuchają ulubionej piosenki. Kiedy nauczyciel zatrzyma muzykę, dziecko, które akurat ma karty w ręku, losuje jedną i nazywa obrazek. Kartę odkłada do środka i zabawa zaczyna się od początku. Zabawa świetnie sprawdza się, kiedy chcemy powtórzyć większą partię słów.

31. Telepatia

Karty wieszamy na tablicy lub rozkładamy na podłodze. Nauczyciel myśli o jakimś słowie, a uczniowie usiłują zgadnąć, o jakie słowo chodzi, wymieniając po kolei różne wyrazy. Następnie jedno z dzieci próbuje telepatycznie przekazać grupie, o czym myśli.

32. Znajdź kartę

Siedzimy w kręgu, karty rozkładamy na podłodze obrazkiem do dołu. Nauczyciel pyta dzieci „gdzie jest…?” Dzieci próbują odgadnąć, w którym miejscu jest dany obrazek, wskazują na kartę, sprawdzamy, które z dzieci miało rację. Następnie kolejno dziecko zadaje pytanie

33. Wskocz na słowo

Karty obrazkowe rozkładamy na podłodze, włączamy muzykę, dzieci poruszają się swobodnie po sali. Kiedy muzyka się zatrzymuje, nauczyciel wypowiada słowo, a zadaniem dzieci jest szybkie odszukanie odpowiedniej karty i wskoczenie na nią.

34. Tik tak

Zabawa powtórzeniowa. Potrzebujemy wszystkie karty ze słowami, których się w ostatnim czasie uczyliśmy. Karty mieszamy ze sobą i ustawiamy czasomierz. Pokazujemy karty, a dzieci chórem wykrzykują, co znajduje się na obrazkach. Zapisujemy uzyskany przez uczniów czas. Na kolejnej lekcji dzieci próbują pobić swój rekord.

35. Dziś pytanie, dziś odpowiedź

Zabawa dzięki, której poćwiczymy zadawanie pytań i krótkie odpowiedzi. Siedzimy w kręgu, wybieramy jedną kartę i podajemy ją uczniowi obok, zadając pytanie, np. czy lubisz…, czy masz…, itd. Dziecko bierze kartę, odpowiada na pytanie i to samo pytanie zadaje kolejnemu dziecku. Kiedy karta jest już u trzeciego dziecka, podajemy kolejną kartę i kolejne pytanie. Zabawę prowadzimy do momentu, kiedy wszystkie karty wrócą do nauczyciela.

36. Powiedz, co to

Rozkładamy na podłodze i siadamy wokół nich. Nauczyciel wskazuje kartę i wybiera ucznia, który ma nazwać obrazek. Wybrane dziecko wypowiada słowo, a następnie wskazuje kartę i wybiera kolejne dziecko.

37. Gruszki skaczą

Dzielimy dzieci na tyle grup ile mamy słówek z działu do powtórzenia. Każdej grupie przyporządkowujemy kartę. Następnie wydajemy komendy, np. gruszki skaczą, jabłka robią obrót, winogrona klaszczą, itd.

38. A co pacynka na to

czasowniki angielskiSiedzimy w kręgu, karty obrazkowe rozłożone przed nami. Bohaterem zajęć jest nasza pacynka, to ona dziś będzie odpowiadać na pytania dzieci. Dzieci wymieniają słowa, a pacynka musi je wskazywać, oczywiście myli się przy tym, więc dzieci muszą ją poprawiać.

39. Zajmij krzesło

Dzieci siedzą w kręgu na krzesłach. Nauczyciel stoi w środku, najpierw rozdaje dzieciom małe karteczki z napisami tak, nie (przygotowujemy tyle karteczek ilu mamy uczniów, wśród tych kartek musi być tylko jedno tak). Dzieci sprawdzają swoje karteczki, nikomu ich nie pokazując. Następnie nauczyciel zadaje pytania i pokazuje kartę obrazkową, np. czy masz…? Dzieci odpowiadają zgodnie z tym, co miały na swoich karteczkach. Kiedy padnie odpowiedź tak, wszystkie dzieci wstają i szybko zajmują inne krzesło. Nauczyciel też stara się zająć jakieś krzesło. Osoba, która nie zajmie miejsca, zostaje w środku i kontynuuje zadawanie pytań.

40. Zapamiętaj

Na tablicy wieszamy 12-15 kart obrazkowych z różnych kategorii. Dzieci w parach próbują zapamiętać, co jest na obrazkach. Po kilku minutach zdejmujemy karty, a uczniowie próbują wypisać/ narysować słowa, które zapamiętali.

Na koniec chciałabym Cię jeszcze zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się online 17 października.

To druga edycja konferencji I love Teaching. W tym roku hasłem przewodnim jest CREATIVE TEACHER. Na tym wydarzeniu i ja poprowadzę prelekcję pod tytułem: TIK w nauczaniu, czyli dlaczego warto znać narzędzie online Boom Cards. Ta konferencja jest dla Ciebie jeśli szukasz wskazówek na kreatywne nauczanie. Więcej na temat szkolenia dowiesz się ze strony: www.iloveteaching.pl. Przy zakupie z moim specjalnym kodem zniżkowym Twój udział będzie tańszy!!

Przy zakupie użyj kodu: CLASSROOM

Kurs tworzenia pomocy na lekcje języka angielskiego

Kurs tworzenia pomocy na lekcje języka angielskiego

Kochani stworzyłam dla Was cykl filmików, w którym będę Wam chciała pokazać jak w prosty sposób stworzyć swoje karty pracy, flashcards, gry itp. pliki. Celem tego kursu jest podzielenie się wiedzą i pomoc osobom, które również chciałyby tworzyć swoje materiały, a nie...

Easter – wielkanocne inspiracje

Moi kochani! Pierwszy, ciepły i słoneczny dzień wiosny już za nami –przed nami wspaniały, świąteczny czas Wielkiejnocy. Z tej okazji przygotowałam dla Was kolejny scenariusz lekcji angielskiego, wykorzystujący ciekawe materiały takie jak: matching cards, flashcards,...

Pomysły na wiosenne lekcje

Pomysły na wiosenne lekcje

Początek kalendarzowej wiosny za kilka dni. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzić na nasze lekcje trochę wiosennych klimatów już teraz. Jeśli potrzebne Ci są pomysły na lekcje angielskiego dla dzieci właśnie w tej tematyce, to czytaj dalej. Mam ich dla Ciebie...

Dzień babci i dziadka – scenariusz lekcji

Dzień babci i dziadka – scenariusz lekcji

Wielkimi krokami zbliża się dzień babci i dziadka ! Mam dla Was scenariusz lekcji, który zachęci Waszych uczniów do wspólnej nauki i zabawy. Zaczynamy od krótkiej pogadanki. Jeśli przeprowadzasz tą lekcję przed 21-22 stycznia to zapytaj swoich uczniów czy wiedzą jakie...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *